Allmänna villkor

 • Såvida inget annat är skriftligen överenskommet så gäller 10 dagars betaltid på faktura.
 • Såvida inget annat är skriftligen angivet eller överenskommer så anses alla beställningar som bekräftade och giltiga när kund signerat bekräftelsen med BankID.
 • Elui förbehåller sig fri prövningsrätt av alla kunder och beställningar samt rätten att ta kreditupplysning och begära förskottsbetalning om det bedöms som nödvändigt.

Villkor maskinuthyrning för privatperson och företag

Vi tillämpar Rentalföretagens standardvillkor SRAH 19 med följande tillägg och ändringar för både företagskunder och privatpersoner.

 • Hyresbokningen är bindande och ombokning eller avbokning kan endast ske med Eluis medgivande.
 • Elui förbehåller sig fri prövningsrätt av Hyrestagaren, innebärande att Elui fram till dess att leverans av Hyresobjektet skett kan neka Hyrestagaren att hyra, och rätt att ta sedvanlig kreditupplysning på Hyrestagaren.
 • 4.1 Hyrestid beräknas från den i orderbekräftelsen specificerade leveransdagen kl 09:00 till kl 17:00 på den specificerade upphämtningsdagen.
 • Såvida inget annat skriftligen överenskommits tillämpar Elui kalenderdagshyra.
 • Vid hyra av privatperson tillämpas ej ångerrätt enligt distanshandelslagen med hänvisning till 11§ punkt 12 i distansavtalslagen.
 • Det är ert ansvar som kund att platsen för lossning av hyresobjektet är lämpligt det fordon som krävs för leveransen. Såvida inte annat anges så ska lossningplatsen vara lämplig för tre-axlad lastbil med lastväxlarflak, minsta höjd ska vara 4,5m.
  • I det fall chauffören bedömer att lossning på angiven plats ej är möjlig kommer lossning att ske på närmast lämpliga plats.
  • I det fall ni inte är anträffbara vid leverans sker leverans oavsett.
 • Leverans av hyresobjektet sker normalt arbetsdagen innan önskad leveransdag men senast samma morgon som hyran startar. Vid avvikelse kommuniceras detta i god tid av Elui.
 • Upphämtning av hyresobjektet sker normalt arbetsdagen efter avslutad hyra men kan ske redan samma kväll som dagen då hyran avslutas. Vid avvikelse kommuniceras detta i god tid av Elui.
  • Ni som kund är ansvariga för att hyresobjektet är iordningställt för upphämtning enligt instruktion senast två timmar efter det att hyran är avslutad.

Villkor uthyrning med förare till företag

Vi tillämpar Maskinentreprenörernas standardvillkor ME2006 för hyra av anläggningsmaskiner med förare med tillägg och ändringar enligt nedan. Frakt och leveransvillkor är samma som för maskinuthyrning.

 • Minsta hyrestid är 5 arbetsdagar om inte annat anges på produktsidan för respektive maskinstorlek.
 • Bokningen är bindande

Villkor entreprenad och markarbete privatperson

Vi tillämpar Hanverkarformuläret 17 för entreprenad för privatperson, avtal översänds och signeras separat från hemsida och webshop.

I det fall entreprenad gäller nybyggnation av småhus tillämpas ABS18, avtal översänds och signeras separat från hemsida och webshop.

Villkor köp och leverans av material till privatperson.

För köp av material och produkter av privatperson gäller distansavtalslagen och följande villkor.

 • Ni står för alla leverans och fraktkostnader enligt specifikation på order.
 • Det åligger er att tillse att finns utrymme och lämpligt underlag för en tre-axlad lastbil med en höjd på 4,5 meter att ta sig fram till lossningsplatsen samt vända.
  • I det fall chauffören bedömer att lossning på angiven plats ej är möjlig kommer lossning att ske på närmast lämpliga plats.
  • I det fall ni inte är anträffbara vid leverans sker leverans oavsett.
  • Leveranstiden är vägledande, det kan ske avvikelser och förseningar.
 • I det fall leverans inte kan ske så är ni skyldiga att betala fraktkostnaden för den misslyckade leveransen. Önskas ny leverans efter detta debiteras den som den föregående.
 • Ni har ångerrätt utan kostnad för frakt fram till och med det planerade leveransdatumet därefter debiteras frakt.
 • Ångerrätten gäller i 14 dagar ger er rätt till full återbetalning av varans kostnad. Detta förutsätter att varan är i samma skick/beskaffenhet som när den levererades.
 • Vid utnyttjande av ångerrätten är ni själva ansvariga för att ombesörja returfrakt. Ni kan göra retur vid leverans eller beställa returfrakt av oss, i det fallet debiteras returfrakt motsvarande den frakt ni betalat för leveransen.
 • För grus, sten och krossmaterial är den angivna vikten och / eller volymen är vägledande och ungefärligt. Levererad mängd kan skilja sig från beställt mängd.
 • Vi kan ej garantera tillgänglighet för alla produkter i hela vårt område.

Villkor försäljning av material och produkter till företag

Vi tillämpar ABM07 och ABM07-ballast vid materialleveranser

Villkor entreprenaduppdrag företag

Vi tillämpar AB04 vid entreprenaduppdrag för företag. Avtal översänds och signeras separat från hemsida och webshop.

Villkor transportuppdrag

Vi tillämpar Alltrans 2007 vid transportuppdrag.