Biokube Skärgård

BioKube Venus Skärgård representerar en optimal lösning för miljöer där grävning är svårt eller omöjligt, såsom skärgårdar och områden med hård berggrund. Denna kompakta och robusta minireningsverk är särskilt designad för att hantera upp till 5 personekvivalenter (PE) och är idealisk för både permanenta bostäder och fritidshus.

Behöver du ett nytt enskilt avlopp? Kontakta Elui för en skräddarsydd lösning till fast pris, inklusive ansökan till kommunen. Boka din kostnadsfria konsultation idag och ta steget mot ett hållbart avlopp!

Produktbeskrivning Biokube Skärgård

Venus Skärgård 5 PE:

 • Kapacitet: 5 Personäkvivalenter (PE)
 • Inloppsdjup: 405 mm
 • Utloppsdjup: 310 mm
 • Höjd: 1080 mm
 • Längd: 1800 mm
 • Djup: 1390 mm
 • Indlopp/Utgångsdimensioner: 110 mm / 110 mm
 • Vikt: 225 kg
 • Strömförbrukning: 400 kWh/år
 • Förankringssäkrad: Ja, för högt grundvatten
 • Kapacitet (L/dag): 750 L/dag
 • Uppfyller alla svenska reningskrav: Ja

Beskrivning av Modellen: BioKube Venus Skärgård är en högkvalitativ och flexibel minireningsanläggning med lågt inlopp, vilket gör installationen enkel även under begränsade förhållanden. Med en djupgående isolering i lock, sidor och botten, kan anläggningen placeras direkt på marknivå, vilket erbjuder ytterligare flexibilitet i installationen. Dess energieffektiva design garanterar en låg årlig energiförbrukning på endast 400 kWh.

Tekniska Specifikationer och Installation: Anläggningen är lätt att installera med minimalt schaktbehov och är förankringssäkrad för att motstå upptryck från högt grundvatten. Den kan installeras helt eller delvis nedgrävd beroende på lokala förhållanden, vilket gör den särskilt lämplig för skärgårdsmiljöer där traditionell grävning kan vara problematisk.

Fördelar med Venus Skärgård:

 • Anpassad för svårtillgängliga och känsliga miljöer.
 • Låg energiförbrukning och hög effektivitet.
 • Möjlighet till installation på eller nära marknivå utan omfattande grävarbeten.
Produkttabell Biokube skärgård
Egenskap Venus Skärgård
Kräver Slamavskiljare? Nej
Antal Personer 5 PE
Skyddsnivå Hög
Inloppsdjup (mm) 405
Utloppsdjup (mm) 310
Höjd (mm) 1080
Längd (mm) 1800
Djup (mm) 1390
Indlopp / Utlopp dimensioner (mm) 110 / 110
Vikt (kg) 225
Strömförbrukning (kWh/år) 400
Förankringsäkrad för hög grundvatten Ja
Kapacitet (L/dag) 750
Uppfyller alla svenska reningskrav Ja

Behöver du ett nytt enskilt avlopp? Kontakta Elui för en skräddarsydd lösning till fast pris, inklusive ansökan till kommunen. Boka din kostnadsfria konsultation idag och ta steget mot ett hållbart avlopp!