Biokube Mars

BioKube Mars är en serie avancerade minireningsverk utformade för att hantera avloppsvatten för enskilda hushåll eller mindre bostadsgrupper. Systemen i Mars-serien är robusta, effektiva och anpassade för att behandla upp till 30 kubikmeter avloppsvatten per dag. Dessa reningsverk installeras typiskt efter en slamavskiljare och är konstruerade för att vara både underjordiska och ovanjordiska beroende på installationskraven.

Behöver du ett nytt enskilt avlopp? Kontakta Elui för en skräddarsydd lösning till fast pris, inklusive ansökan till kommunen. Boka din kostnadsfria konsultation idag och ta steget mot ett hållbart avlopp!

Produktbeskrivning Biokube Mars

Mars 3000-3C & Mars 3000-4C Mars 3000-3C och Mars 3000-4C är anpassade för mindre grupper med en kapacitet på upp till 40 personäkvivalenter (PE) vid normal skyddsnivå och 30 PE vid hög skyddsnivå. Dessa modeller är idealiska för mindre fastigheter eller bostadsgrupper och erbjuder en effektiv avloppsrening med relativt låg energiförbrukning (2400 och 3100 kWh/år).

Mars 4000 Mars 4000 är designad för medelstora till stora fastigheter, med kapacitet att hantera upp till 60 PE vid normal skyddsnivå och 50 PE vid hög skyddsnivå. Den kraftfulla enheten kräver mer energi (55200 kWh/år) men erbjuder en robust lösning för mer omfattande avloppsrening.

Mars 5000 & Mars 6000 Mars 5000 och Mars 6000 är de största modellerna i serien, optimerade för stora bostadsområden eller institutioner som behöver behandla mycket avloppsvatten. Med en kapacitet på upp till 100 PE för Mars 6000 vid normal skyddsnivå, dessa enheter kombinerar hög effektivitet med betydande behandlingskapacitet, även om de har högre energiförbrukning (2650 och 34190 kWh/år).

Mars Modeller:

 1. Mars 3000-3C & Mars 3000-4C
  • Kapacitet: 40 PE (normal skyddsnivå), 30 PE (hög skyddsnivå)
  • Höjd: 2220 mm
  • Diameter: 2010 mm
  • Vikt: 570 kg, 590 kg
  • Strömförbrukning: 2400 kWh/år, 3100 kWh/år
 2. Mars 4000
  • Kapacitet: 60 PE (normal skyddsnivå), 50 PE (hög skyddsnivå)
  • Höjd: 2220 mm
  • Diameter: 2300 mm
  • Vikt: 700 kg
  • Strömförbrukning: 55200 kWh/år
 3. Mars 5000 & Mars 6000
  • Kapacitet: 80 PE, 100 PE (normal skyddsnivå)
  • Höjd: 2220 mm
  • Diameter: 2010 mm, 2300 mm
  • Vikt: 630 kg, 700 kg
  • Strömförbrukning: 2650 kWh/år, 34190 kWh/år

Beskrivning av Modellstorlekar:

 • Mars 3000-3C och Mars 3000-4C är designade för mindre bostadsgrupper och erbjuder effektiv rening med relativt låg energiförbrukning. De är särskilt lämpliga för installationer där utrymmet är begränsat.
 • Mars 4000 erbjuder högre kapacitet och är lämplig för större fastigheter eller små samhällen, tack vare sin större storlek och kraftfulla reningsteknik.
 • Mars 5000 och Mars 6000 är de största modellerna, idealiska för ännu större bostadsområden eller institutioner som kräver behandling av stora volymer avloppsvatten.

Tekniska Specifikationer och Installation: Alla Mars-modeller är byggda med polypropen och PVC-material för lång hållbarhet och enkel underhåll. Installation sker efter en septitank och kan kompletteras med betongankare för ytterligare stabilitet vid höga grundvattennivåer. Varje enhet är utrustad med en integrerad buffertank/pumpgrop och styrkomponenter som hanterar alla elektriska komponenter effektivt.

Fördelar med Mars:

 • Flexibilitet i installation ovan eller under mark
 • Hög kapacitet och effektivitet
 • Långvarig hållbarhet och minimalt underhåll

Produkttabell Biokube Mars
Modell Mars 3000-3C Mars 3000-4C Mars 4000 Mars 5000 Mars 6000
Kapacitet PE (normal skyddsnivå) 40 PE 40 PE 60 PE 80 PE 100 PE
Kapacitet PE (hög skyddsnivå) 30 PE 30 PE 50 PE NA NA
Höjd (mm) 2220 2220 2220 2220 2220
Diameter (mm) 2010 2010 2300 2010 2300
Vikt (kg) 570 590 700 630 700
Energiförbrukning (kWh/år) 2400 3100 55200 2650 34190
Integrerad buffertank/pumpgrop Yes Yes No No No
Storlek inre pumpgrop (L) 1200 1200 1600 NA NA
Antal fläktar 3 4 4 1 2
Tankmaterial Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Rörmaterial PVC PVC PVC PVC PVC
Utlopps- och slamåtervinningsrör (mm) 110 110 110 110 110

Behöver du ett nytt enskilt avlopp? Kontakta Elui för en skräddarsydd lösning till fast pris, inklusive ansökan till kommunen. Boka din kostnadsfria konsultation idag och ta steget mot ett hållbart avlopp!