Bild på installation av enskilt avlopp Före/Efter.

Enskilt avlopp

Vi gräver och installerar enskilt avlopp. Elui hjälper er med alla olika typer av enskilt avlopp som exempelvis: minireningsverk, sluten tank och slamavskiljare med markbädd eller infiltration. Vi utför projekt både åt privatpersoner och företag och vi kan leverera lösningar till enskilda hushåll och större fastigheter eller gemensamma anläggningar.

Vi hjälper er från A till Ö med ert enskilda avlopp. Kontakta oss så går vi igenom hela processen.

Minireningsverk

Vi utför markarbete och installerar minireningsverk. I vårt webbshop hittar ni vårt sortiment av minireningsverk. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med ert minireningsverk.

Slamavskiljare med markbädd eller infiltration

Vi utför markarbete och installerar slamavskiljare samt anlägger markbädd eller infiltration beroende på vad ni har behov av. Vi har ett brett sortiment av slamavskiljare samt paket för både infiltration och markbädd. Ring oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Sluten tank

Vi installerar och utför allt markarbete för er slutna tank. I vår webbshop hittar ni vårt sortiment av slutna tankar och vi erbjuder fast pris på hela installationen samt markarbetet. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Hur utförs anläggningen av enskilt avlopp?

Vi utför allt vårt arbete enligt standardiserade arbetsbeskrivningar. För enskilda avlopp skiljer arbetet sig väldigt mycket beroende på vilken lösning ni väljer. Därför utförs arbetet enligt en eller flera arbetsbeskrivningar.

Vad kostar det att anlägga ett enskilt avlopp?

Hos Elui får du alltid ett fast pris på markarbete och entreprenad. Priset för inköp, grävning och installation av enskilda avlopp varierar ganska mycket beroende på vilken lösning ni väljer. Därför är det svårt att uppskatta ett pris innan vi varit i kontakt per er och fått en bättre förståelse av förutsättningarna och ert behov.

Vad ingår i det fasta priset för enskilt avlopp?

Enkelt uttryckt så ingår allt arbete och material i arbetsbeskrivningen som du hittar här, detta innefattar exempelvis:

 • Etablering (det vill säga frakt av maskiner och material)
 • Allt material som krävs enligt arbetsbeskrivningen ert enskilda avlopp, exempelvis:
  • Minireningsverk eller slamavskiljare
  • Makadam (grus)
  • Geotextil (markduk)
  • Material till markbädd eller infiltration
 • Alla maskiner som krävs för att anlägga det enskilda avloppet enligt arbetsbeskrivningen
 • Arbetskostnaden för personal

Vilka kostnader eller arbeten kan tillkomma?

Det som ingår i det fasta priset är allt som finns i arbetsbeskrivningen för ert enskilda avlopp. Utöver detta så kan det tillkomma ytterligare arbetsmoment och kostnader. Det bästa är om vi kan fånga upp dessa kostnader i planeringsarbetet och se till att de ingår i er offert. Exempel på sådant som kan tillkomma vid anläggning av enskilt avlopp är:

 • Hantering av överblivna jordmassor, dessa måste antingen fraktas bort eller hanteras på fastigheten.
  • Vill ni frakta bort jordmassor så hjälper vi er gärna.
 • Dikning eller andra liknande arbetsmoment som krävs för att säkerställa det enskilda avloppet
 • Rivning eller nedmontering av till exempel altan eller betongfundament.